Spotkania w Ujściu Warty – czerwiec 2020

Kulik mniejszy (Numenius phaeopus)
Kulik mniejszy (Numenius phaeopus)
Kulik mniejszy (Numenius phaeopus)
Kulik mniejszy (Numenius phaeopus)
Kulik mniejszy (Numenius phaeopus)
Kulik mniejszy (Numenius phaeopus)
Kulik mniejszy (Numenius phaeopus)
Kulik mniejszy (Numenius phaeopus)
Gęsi
Gęsi
Makolągwa (Linaria cannabina)
Makolągwa (Linaria cannabina)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Bataliony (Philomachus pugnax)
Bataliony (Philomachus pugnax)
Łabędź niemy (Cygnus olor)
Łabędź niemy (Cygnus olor)
gęgawa (Anser anser)
gęgawa (Anser anser)
Czajka (Vanellus vanellus)
Czajka (Vanellus vanellus)
Gąsiorek (Lanius collurio)
Gąsiorek (Lanius collurio)
Potrzeszcz (Emberiza calandra)
Potrzeszcz (Emberiza calandra)
Lis (Vulpes vulpes)
Lis (Vulpes vulpes)
Lis (Vulpes vulpes)
Lis (Vulpes vulpes)
Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
Kopciuszek (Phoenicurus ochruros)
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Gęś zbożowa (Anser fabalis)
Gęś zbożowa (Anser fabalis)
Gęś zbożowa (Anser fabalis)
Gęś zbożowa (Anser fabalis)
Gąsiorek (Lanius collurio)
Gąsiorek (Lanius collurio)
Ostrygojad (Haematopus ostralegus)
Ostrygojad (Haematopus ostralegus)
gęgawa (Anser anser)
gęgawa (Anser anser)
szop amerykański (Procyon lotor)
szop amerykański (Procyon lotor)
szop amerykański (Procyon lotor)
gęgawa (Anser anser)
gęgawa (Anser anser)
Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca)
Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca)
Czapla siwa (Ardea cinerea)
Czapla siwa (Ardea cinerea)
Pustułka (Falco tinnunculus)
Pustułka (Falco tinnunculus)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Potrzeszcz (Emberiza calandra)
Potrzeszcz (Emberiza calandra)
Zimorodek (Alcedo atthis)
Zimorodek (Alcedo atthis)
Pliszka żółta (Motacilla flava)
Pliszka żółta (Motacilla flava)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)
Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)
Potrzos (Emberiza schoeniclus)
Potrzos (Emberiza schoeniclus)
Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)
Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)
Trznadel (Emberiza citrinella)
Trznadel (Emberiza citrinella)
Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
Cierniówka (Sylvia communis)
Cierniówka (Sylvia communis)
Dymówka (Hirundo rustica)
Dymówka (Hirundo rustica)
Krzyżówka (Anas platyrhynchus)
Krzyżówka (Anas platyrhynchus)
gęgawa (Anser anser)
gęgawa (Anser anser)
Pliszka żółta (Motacilla flava)
Pliszka żółta (Motacilla flava)
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Potrzos (Emberiza schoeniclus)
Potrzos (Emberiza schoeniclus)
gęgawa (Anser anser)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Potrzos (Emberiza schoeniclus)
Potrzos (Emberiza schoeniclus)
Kozioł (Capreolus capreolus)
Kozioł (Capreolus capreolus)
Gąsiorek (Lanius collurio)
Gąsiorek (Lanius collurio)
Łyska (Fulica atra)
Łyska (Fulica atra)
Dzik (Sus scrofa)
Dzik (Sus scrofa)
Kokoszka (Gallinula chloropus)
Kokoszka (Gallinula chloropus)
Pliszka siwa (Motacilla alba)
Pliszka siwa (Motacilla alba)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Żuraw (Grus grus)
Żuraw (Grus grus)
Sarna europejska (Capreolus capreolus)
Sarna europejska (Capreolus capreolus)
Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)
Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)
Bóbr europejski (Castor fiber)
Bóbr europejski (Castor fiber)
Bóbr europejski (Castor fiber)
Bóbr europejski (Castor fiber)
Dzik (Sus scrofa)
Dzik (Sus scrofa)
Dzik (Sus scrofa)
Dzik (Sus scrofa)
Rusałka pawik (Aglais io)
Rusałka pawik (Aglais io)
Dzik (Sus scrofa)
Dzik (Sus scrofa)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Dzwoniec (Carduelis chloris)
Dzwoniec (Carduelis chloris)
Gąsiorek (Lanius collurio)
Gąsiorek (Lanius collurio)
Lis (Vulpes vulpes)
Lis (Vulpes vulpes)
Rybitwa czarna (Chlidonias niger)
Rybitwa czarna (Chlidonias niger)
Gęgawa (Anser anser)
Gęgawa (Anser anser)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
Dzięcioł duży (Dendrocopos major)
Rybitwa białoczelna (Sterna albifrons)
Rybitwa białoczelna (Sterna albifrons)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Polowiec szachownica (Melanargia galathea)
Polowiec szachownica (Melanargia galathea)
Trznadel (Emberiza citrinella)
Trznadel (Emberiza citrinella)
Kozioł (Capreolus capreolus) & Lis (Vulpes vulpes)
Kozioł (Capreolus capreolus) & Lis (Vulpes vulpes)
Trznadel (Emberiza citrinella)
Trznadel (Emberiza citrinella)
Lis (Vulpes vulpes)
Lis (Vulpes vulpes)
Łabędź niemy (Cygnus olor)
Łabędź niemy (Cygnus olor)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)
Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)
Cierniówka (Sylvia communis)
Cierniówka (Sylvia communis)
Kania czarna (Milvus migrans)
Kania czarna (Milvus migrans)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Kszyk (Gallinago gallinago)
Kszyk (Gallinago gallinago)
Rusałka admirał (Vanessa atalanta)
Rusałka admirał (Vanessa atalanta)
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Dudek (Upupa epops)
Szpak (Sturnus vulgaris)
Szpak (Sturnus vulgaris)
Kania ruda (Milvus milvus)
Kania ruda (Milvus milvus)
Kania ruda (Milvus milvus)
Kania ruda (Milvus milvus)
Kania ruda (Milvus milvus)
Kania ruda (Milvus milvus)
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Bocian biały (Ciconia ciconia)
Pliszka żółta (Motacilla flava)
Pliszka żółta (Motacilla flava)
Potrzeszcz (Emberiza calandra)
Potrzeszcz (Emberiza calandra)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)
Gęgawa (Anser anser)
Gęgawa (Anser anser)
Potrzos (Emberiza schoeniclus)
Potrzos (Emberiza schoeniclus)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Pokląskwa (Saxicola rubetra)
Gęgawa (Anser anser)
Gęgawa (Anser anser)
Park Krajobrazowy Ujście Warty
Park Krajobrazowy Ujście Warty
Park Krajobrazowy Ujście Warty
Park Krajobrazowy Ujście Warty
Gąsiorek (Lanius collurio)
Gąsiorek (Lanius collurio)
Turkawka (Streptopelia turtur)
Turkawka (Streptopelia turtur)
Kania ruda (Milvus milvus)
Kania ruda (Milvus milvus)
Pełzacz leśny (Certhia familiaris)
Pełzacz leśny (Certhia familiaris)
Dymówka (Hirundo rustica)
Dymówka (Hirundo rustica)
Dymówka (Hirundo rustica)
Dymówka (Hirundo rustica)
Dymówka (Hirundo rustica)
Dymówka (Hirundo rustica)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *