Nadmorskie spotkania ~ wrzesień 2020

Biegus zmienny (Calidris alpina)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Biegus zmienny (Calidris alpina)
Szlamnik (Limosa lapponica)
Szlamnik (Limosa lapponica)
Piaskowiec (Calidris alba)
Piaskowiec (Calidris alba)
Piaskowiec (Calidris alba)
Piaskowiec (Calidris alba)
Piaskowiec (Calidris alba)
Piaskowiec (Calidris alba)
Piaskowiec (Calidris alba)
Piaskowiec (Calidris alba)
Biegus malutki (Calidris minuta)
Biegus malutki (Calidris minuta)
Biegus malutki (Calidris minuta)
Biegus malutki (Calidris minuta)
Biegus malutki (Calidris minuta)
Biegus malutki (Calidris minuta)
Kamusznik (Arenaria interpres)
Kamusznik (Arenaria interpres)
Kamusznik (Arenaria interpres)
Kamusznik (Arenaria interpres)
Kamusznik (Arenaria interpres)
Kamusznik (Arenaria interpres)
Nurogęś (Mergus merganser)
Nurogęś (Mergus merganser)
Gągoł (Bucephala clangula)
Gągoł (Bucephala clangula)
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Kormorany (Phalacrocorax carbo)
Kormorany (Phalacrocorax carbo)
Batalion (Philomachus pugnax)
Batalion (Philomachus pugnax)
Krzyżówka (Anas platyrhynchus)
Krzyżówka (Anas platyrhynchus)
Krwawodziób (Tringa totanus)
Krwawodziób (Tringa totanus)
Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)
Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)
Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)
Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)
Rożeniec (Anas acuta) wśród krzyżówek
Rożeniec (Anas acuta) wśród krzyżówek
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Kormoran (Phalacrocorax carbo)
Kormorany (Phalacrocorax carbo)
Kormorany (Phalacrocorax carbo)
Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)
Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)
Rybitwa czubata (Sterna sandvicensis)
Rybitwa czubata (Sterna sandvicensis)
Biegus rdzawy (Calidris canutus)
Biegus rdzawy (Calidris canutus)
Biegus rdzawy (Calidris canutus)
Biegus rdzawy (Calidris canutus)
Płaskonosy (Anas clypeata)
Płaskonosy (Anas clypeata)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *