Szlamnik (Limosa lapponica)

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej