Żuraw (Grus grus)

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej, zagrożony osuszaniem terenów bagiennych.