Zięba (Fringilla coelebs) & zięba jer (Fringilla montifringilla)

Gatunek chroniony. Jeden z najpospolitszych ptaków krajowych.