Zięba (Fringilla coelebs)

Gatunek chroniony. Jeden z najpospolitszych ptaków krajowych.