Szczygieł (Carduelis carduelis)

Gatunek chroniony.