Śmieszka (Larus ridibundus)

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej.