Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)

Wędrowna. Przylot: III-V, odlot: VII-X.
Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako narażony na wyginięcie, i w Dyrektywie ptasiej; zagrożona przez utratę siedlisk lęgowych i wysokie straty lęgowe