Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej.