Rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida)

Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako wymagający szczególnej uwagi oraz w Dyrektywie ptasiej