Podróżniczek (Luscinia svecica)

Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako bliski zagrożenia, i w Dyrektywie ptasiej; zagrożony utratą siedlisk lęgowych w wyniku osuszania terenów podmokłych i regulacji rzek