Łyska (Fulica atra)

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej.