Łęczak (Tringa glareola)

Gatunek chroniony, wymieniony w Polskiej czerwonej księdze zwierząt jako skrajnie zagrożony, i w Dyrektywie ptasiej; zagrożony zanikiem siedlisk lęgowych spowodowanym osuszaniem i zarastaniem torfowisk.