Łabędź niemy (Cygnus olor)

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej.