Łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)

Ptak chroniony; wymieniony w Dyrektywie ptasiej.