Krwawodziób (Tringa totanus)

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej.