Kokoszka (Gallinula chloropus)

Choć kokoszka nie jest ptakiem rzadkim to rzadko ją widujemy, gdyż większość czasu spędza w gąszczu roślinności wodnej.
Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej.