Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej