Czapla biała (Egretta alba)

Ptak chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej.