Czajka (Vanellus vanellus)

Jeden z symboli nadchodzącej wiosny. Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej.