Brzegówka (Riparia riparia)

Nasza najmniejsza jaskółka. Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej