Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)

Gatunek chroniony; wymieniony w Dyrektywie ptasiej; zagrożony utratą siedlisk w wyniku regulacji koryt rzecznych i likwidacji wysp w nurcie rzek.