Bocian czarny (Ciconia nigra)

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej. Bardzo nieliczny.