Bocian biały (Ciconia ciconia)

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej.