Bączek (Ixobrychus minutus)

Nasza najmniejsza czapla. Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej.