Kaczka piżmowa (Cairina moschata)

Spotkana na wolności na stawach w Dolinie Baryczy