Rzym

W czasie wizyty w Rzymie większość słynnej architektury była akurat w remoncie, pozwoliło to skupić się na tym, czego przewodniki podróżnicze nie pokażą.