Rezerwat przyrody Muszkowicki Las Bukowy

Obszar rezerwatu wchodzi w skład mezoregionu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie należącego do Przedgórza Sudeckiego na terenie mikroregionu Wzgórza Szklarskie. Obejmuje fragment zalesionego odcinka doliny potoku Złotnik (dopływ Oławy). Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum) Śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis L.) Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum) Śnieżyca wiosenna (Leucojum vernum) Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum L.) Śnieżyczka przebiśnieg…