Bielaczek (Mergus albellus)

Gatunek chroniony, wymieniony w Dyrektywie ptasiej.